ΜΟΛΙΣ ΤΟ 3% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Το 40% των πολιτών της ΕΕ αθλούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και το 65% κάνουν κάποιο είδος φυσικής άσκησης. Ωστόσο, σύμφωνα με μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 25% των πολιτών της ΕΕ δεν γυμνάζονται καθόλου. Μόνο το 3% των πολιτών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι αθλούνται τακτικά.  Η φυσική δραστηριότητα στο ύπαιθρο προτιμάται μόνο από το 27% των Ελλήνων σε αντίθεση με το 76% των Φιλανδών και μόνο το 2% των πολιτών στην Ελλάδα  εργάζονται εθελοντικά για τον αθλητισμό σε αντίθεση με το 18% των Φιλανδών. (http://ec.europa.eu/sport/news/news910_en.htm )


Η εβδομάδα MOVE, είναι μια νέα Ευρωπαϊκή εκστρατεία που εστιάζει στα οφέλη της σωματικής άσκησης. Μία πανευρωπαϊκή εκστρατεία που κινητοποιεί δεκάδες εθελοντές να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να προωθήσουν δυναμικά τη φυσική άσκηση σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό κι εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα: Υπάρχει μία μορφή άθλησης για όλους! Η Εβδομάδα MOVE είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας NowWeMove. Το όραμα είναι να έχουμε 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους να δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα μέχρι το 2020. Η Εκστρατεία  προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ ως υποψήφια για βραβείο στην κατηγορία Εκστρατεία της Χρονιάς, απόδειξη για την επιτυχία που συγκέντρωσε 1257 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη από 600 διοργανωτές MOVE, συγκεντρώνοντας κατ 'εκτίμηση 12.500 εθελοντές και 500.000 πολίτες. Η επόμενη εβδομάδα έχει ανακοινωθεί για το 2014.  Από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου  2014, η εβδομάδα MOVE θα ενώσει για άλλη μια φορά την Ευρώπη για να γιορτάσει και να προωθήσει τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα.


Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου