ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ο διαγωνισμός Odysseus II ξεκίνησε την 1/9/2015 και αφορά στην επιστήμη του διαστήματος, συνδυάζοντας την επιστημονική μάθηση και τη βιωματική εμπειρία. Η συμμετοχή απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές από 7 έως 22 ετών με στόχο την προσέλκυση νέων με ερευνητικό πνεύμα και ενδιαφέρον για την επιστήμη.
Ο διαγωνισμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να διευρύνουν τους ορίζοντες της γνώσης τους, ανακαλύπτοντας απαντήσεις που αφορούν θέματα όπως δορυφόροι και διαστημόπλοια, μέχρι αστροβιολογία και διαπλανητικά ταξίδια.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε πολλαπλούς γύρους και 2 κύκλους καλύπτοντας τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν υποστηρίζοντας ομάδες και έχοντας τη δυνατότητα υποστήριξης από ειδικούς κατόπιν ζήτησης. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πραγματοποιηθούν χωριστοί διαγωνισμοί για τις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης:
•    Skywalkers (μαθητές Δημοτικού)
•    Pioneers (μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)
•    Explorers (προπτυχιακοί φοιτητές)
Οι συμμετέχοντες αρχικά θα διαγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο με κριτήριο την εργασία που θα υποβάλλουν σε ένα από τα θέματα του διαγωνισμού. Έμπειροι κριτές θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές βάση της επιστημονικής γνώσης, της πρακτικής εφαρμογής και της δημιουργικότητάς τους. Οι νικητές θα επιλεγούν σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα βραβεία περιλαμβάνουν iPads, τηλεσκόπια, ευκαιρίες για ταξίδια, για μαθητεία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA – European Space Agency), καθώς και ταξίδι στο Guiana Space Centre στη Νότια Αμερική.


Η καταληκτική ημερομηνία για τους μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων και φοιτητές είναι 15/01/2016. Συμμετοχές από μαθητές Δημοτικού γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/03/2016.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για ηλεκτρονικές εγγραφές και υποβολή συμμετοχών είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odysseus-contest.eu  καθώς και λογότυπα και ενημερωτικό video (30”) για εκπροσώπους ΜΜΕ.
Ιστορικό

Ο διαγωνισμός Odysseus διοργανώνεται από τους εταίρους του Odysseus II. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 research and innovation (grant agreement 640218). Αποτελεί τη διευρυμένη μορφή ενός πιλοτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε το  χρονικό διάστημα 2011-2013. Η τρέχουσα ομάδα υλοποίησης του προγράμματος αριθμεί 14 εταίρους και 4 οργανισμούς υποστήριξης από 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου