ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ - ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Το think - tank “Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα”, αποτελείται από επιχειρηματίες της παραγωγής και των επενδύσεων. Θεωρεί εφικτό να εντοπιστούν τα κοινά σημεία της εκλογικής περιόδου, οι διαπιστώσεις και οι απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία και στην οικονομία, για να ξεφύγει η χώρα και ο λαός της, από την ύφεση και τις δυσκολίες.
“Όλοι οι πολιτειακοί σχηματισμοί και η κοινωνία, θέλουν να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της χώρας, από την κατανάλωση με δανεικά, σε μια πιο παραγωγική χώρα, με εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας. Έγινε σημαία όλων, ο δραστικός περιορισμός των δαπανών του κράτους, η ανάγκη για επενδύσεις, η αναστροφή για χρηματοδότηση χωρίς δανεικά με αναστροφή του φαινομένου της φυγής κεφαλαίων, την αποτελεσματικότητα και εξυγίανση του φορολογικού συστήματος, τις συνταγματικές αλλαγές για την λειτουργία του κράτους και φυσικά, τις απαραίτητες διορθώσεις στις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις της χώρας και ειδικά στα σημεία που πρέπει να αποφύγουν την περαιτέρω βύθιση της κοινωνίας, την ανάπτυξη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προοπτικών. Φυσικά, η κοινωνία αναγνωρίζει ότι σωστά διορθώθηκαν οι ελλειμματικοί προϋπολογισμοί του δημοσίου και μερικώς το αρνητικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.” επισημαίνει ο πρόεδρος του think tank Νίκος Φιλίππου της «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.»


Και συνεχίζει: «Εκτιμούμε ότι εάν δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν προοπτικές, η κοινωνία θα αντιδράσει θετικά.
Κεντρική συνιστώσα των διαπιστώσεων είναι ότι, η πατρίδα δεν θέλει μόνο λιτότητα και εσωτερική υποτίμηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως θέλει νέο ΑΕΠ, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, που μπορούν να προέλθουν μόνο από νέες επενδύσεις, που και αυτές με τη σειρά τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε υγιές και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα, σταθερά, επίμονα και από χρόνια προτείνει, με κεντρική σημαία το «επειγόντως ανάπτυξη χωρίς δανεικά» και νέες ελληνικές και ξένες επενδύσεις, τις παρακάτω προτάσεις, φυσικά εντός Ευρωζώνης και Ε.Ε., με υιοθέτηση των θετικών στοιχείων των συμφωνιών και ουσιαστική τροποποίηση αυτών που δεν παράγουν αποτέλεσμα ή προκαλούν αγκυλώσεις.
Ρευστότητα: Αναστροφή της φυγής κεφαλαίων. Ίσως σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Θα πρέπει να αποτραπεί με νομοθετική διόρθωση, η τρομοκράτηση της συσσωρευμένης αποταμίευσης, που έχει δημιουργήσει εκρηκτικό πρόβλημα ρευστότητας στις τράπεζες και στο σύνολο της χώρας και των επιχειρήσεων, ύψους ~ 80 δις €, από το 2010. Χρειάζεται διόρθωση του άκρατου πόθεν έσχες, αναστροφή υπερφορολόγησης γονικών παροχών ακινήτων και άλλων αποταμιευτικών αξιών, διόρθωση των άκρατων κατασχέσεων, κ.α., που όχι μόνο δεν φέρνουν έσοδα, αλλά διώχνουν και τις καταθέσεις από τις τράπεζες.
Επενδύσεις: Παρά τα θετικά βήματα, υπάρχει ατονία και απραγία στην πραγματική και ουσιαστική προσέλκυση και υλοποίηση, τόσο των ξένων, όσο και των ελληνικών επενδύσεων, που μόνο αυτές μπορούν να φέρουν κεφάλαια και να δημιουργήσουν ΑΕΠ και νέες θέσεις εργασίας. Είναι γνωστά τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν για να υπάρξουν αποτελέσματα στις επενδύσεις. Κύρια σημεία είναι: ένας Υπουργός Επενδύσεων παρά τω Πρωθυπουργώ που να συντονίζει την Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, το facilitation unit και αδειοδοτική απεμπλοκή επενδύσεων με δικαίωμα υπογραφής και ανατρεπτικά αποτελέσματα σε προθεσμία 60 ημερών και τις διαδικασίες του ΣτΕ προτείνεται υλοποίηση του εφαρμοστικού νόμου του μεσοπροθέσμου σχεδίου για αδειοδότηση επενδύσεων σε ανατρεπτικές προθεσμίες 4 μηνών, υπαγωγή όλων των διαδικασιών επενδύσεων στο νόμο fast track, αυτοματισμός στην έγκριση αφορολογήτων κινήτρων στον ΝΕΝ και άμεση ενεργοποίηση της υπάρχουσας και ψηφισθείσας Επιχειρηματικής Μονάδας Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά υλοποίηση του ΕΣΠΑ στις μονάδες συνεχούς παραγωγής ΑΕΠ με μόχλευση 10 φορές, αντί σε δαπάνες ακινητοποιήσεων με μόχλευση 1.
Φορολογικό σύστημα: Απλοποίηση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με έμφαση κυρίως στα τεκμαρτά εισοδήματα. Ενίσχυση των μηχανισμών αποφυγής φοροκλοπής ΦΠΑ. Άμεση απαλλαγή από την επιλεκτική ασάφεια και την «συναλλαγή». Φορολόγηση ακινήτων και περιουσίας, στα πρότυπα Ε.Ε. Αναδρομική εκκαθάριση όλων των καρτελών ελεγμένων χρήσεων από τα καταχρηστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, σε 0.7% / μήνα με ανώτατο 10%, κατά τα πρότυπα Ε.Ε. Κατάργηση στις εκκρεμείς υποθέσεις των εξωλογιστικών προσδιορισμών, των καταχρηστικών χρεώσεων 36% ή 60% / χρόνο και τον αυθαίρετο πολλαπλασιασμό οφειλών 10-30 φορές, αναδρομικά κατά τα πρότυπα Ε.Ε. Διεύρυνση των “περαιώσεων”, σε κυλιόμενες δυνατότητες με κόστος 1%, ως πρόταση ΕΒΕΑ, που αφορά ~ 550.000 και 160.000 εκκρεμείς και δικαστικές υποθέσεις. Η «φούσκα» των φορολογικών χρεώσεων προκαλεί εσφαλμένες εντυπώσεις, ότι η Πολιτεία έχει λαμβάνειν από την εσωτερική αγορά, ενώ δε συμβαίνει στην πραγματικότητα και για αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Φαινόμενες ιλιγγιώδεις φορολογικές απαιτήσεις 73 δις €, από τις 42 δις € που ήταν το 2012, με προβλεπόμενη δυνατότητα είσπραξης ~ 8-10 δις €. Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες φορολογικών εσόδων δεν επιτυγχάνονται και επιβάλλονται ακόμη πιο αυστηρά οριζόντια φορολογικά μέτρα. Προτείνονται να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα για τους ολοκληρωτικά «φοροαποφεύγοντες», σε σχέση με τις επιχειρήσεις που από πιστωτικό στραγγαλισμό έχουν αδυναμία πληρωμής, ενώ οι δηλώσεις τους είναι ειλικρινείς. Για τη διευκόλυνση είσπραξης φορολογικών υποχρεώσεων, προτείνεται ο έλεγχος των διαθεσίμων κάθε εταιρίας, για την άσκηση ανάλογης πίεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για κάθε «ισχυρή πίεση», με πρόφαση την είσπραξη εσόδων, να δημιουργείται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και αντί οι επιχειρήσεις να δημιουργούν επενδύσεις και δουλειές, να τρομοκρατούνται και να κλείνουν, με χιλιάδες άνεργους στο δρόμο.
Διόρθωση στρεβλώσεων επιχειρηματικότητας: Προτεραιοποίηση χρηματοδοτήσεων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και στις επενδύσεις. Νομική ορθολογικοποίηση της στρέβλωσης τιμών της αγοράς από συμφέροντα που έχουν δεσπόζουσα θέση, με υποχρεωτικές τις καθαρές τιμές στα τιμολόγια και περιορισμένων ημερών πίστωσης (30-45). Πάταξη του παρεμπορίου. Προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα πλαίσια της Ε.Ε., για την ευελιξία, την ασφάλεια και την διευκόλυνση προσλήψεων και απαλλαγών.
Επιδίωξη πολιτικής συναίνεσης: Η Πολιτεία να απομονώσει τα κρίσιμα προβλήματα που μας βυθίζουν στην ύφεση και να επιζητήσει την πολιτική συναίνεση, έστω και μόνο σε αυτά τα σημεία, όπως: η προσέλκυση επενδύσεων, η επανόρθωση της φυγής κεφαλαίων και η άμεση πάταξη της γνωστής γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και της διαφθοράς νομοθετικά. Προτείνεται η αναθεώρηση του συντάγματος, η Προεδρική Δημοκρατία, το ιδιώνυμο των πολιτικών αδικημάτων, η μείωση του αριθμού της πολιτικής εκπροσώπησης, το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, η καθιέρωση μικρού υπουργικού συμβουλίου, και η καθιέρωση στο σύνταγμα όπως στις ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές χώρες το δημοσιονομικό έλλειμμα να μη ξεπερνάει το 3%. Να καθιερωθούν μόνιμος Υπουργός προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων, παρά τω Πρωθυπουργώ, καθώς και μόνιμοι Υπουργοί ή Υφυπουργοί, σε θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού και φορολογικών εσόδων.
Αλλαγές στις μεταμνημονιακές μεταρυθμίσεις : Απεγκλωβισμός από τον περιορισμό ιδιωτικών επενδύσεων και από τα κίνητρα για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Να δοθεί δυνατότητα συναλλαγών και σε άλλα διεθνή νομίσματα, να προβλεφθεί ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος χωρίς «στραγγαλισμούς», να δοθεί απόλυτη και επείγουσα προτεραιοποίηση στην πραγματική διευκόλυνση της ανάπτυξης νέου και υγιούς ΑΕΠ, δια των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Εξωτερική πολιτική: Κρίσιμα θέματα είναι η ΑΟΖ και οι επίμαχες σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες. Φυσικά, η επιχειρηματική κοινότητα επιθυμεί την καθαρή θέση για τα εθνικά θέματα και την διατήρηση της συνοχής, της ομαλότητας στη περιοχή και της απρόσκοπτης λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Οικονομικά συμφέροντα και επιρροές: Είναι δημόσια και φανερά τα γεγονότα, πως η αδράνεια και οι κάθε συμφερόντων οικονομικές επιρροές, λειτουργούν προς όφελος της υποτιμητικής κερδοσκοπίας. Αυτά εκδηλώνονται, είτε με παραλείψεις, είτε με προτάσεις ασαφείς, που καταλήγουν να είναι αναποτελεσματικές, έτσι ώστε να επηρεάζεται αρνητικά, η κίνηση κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Η ασάφεια και η αδράνεια, «περιγράφει» συμφέροντα, που προτιμούν να υπερπηδούν την διαβάθμιση της πυραμίδας του Maslow – sense of belonging, από το να εργάζονται για τα συμφέροντα του τόπου και της ανάπτυξης του ΑΕΠ δια των ιδίων των επιχειρήσεων.»
Ο κ.Φιλίππου ζητά «να δοθεί τέλος στον «στραγγαλισμό και την καταπίεση» της παραγωγικής δραστηριότητας, με έμφαση τις επενδύσεις, τις νέες θέσεις εργασίας, το νέο ΑΕΠ, τις εξαγωγές.»
Και καταλήγει: «Η ουσιαστική ελπίδα για ορατά αποτελέσματα, μπορούν να πείσουν τον λαό και τους συνεταίρους μας στην διεθνή κοινότητα, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε προοπτικές, για θετική διάρθρωση της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.»

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου