ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΗΣΙΣ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Γεννήθηκε το 1978 από μια μικρή ομάδα ιδιωτών της πόλης που μετουσίωσαν το
όραμά τους και δημιούργησαν αρχικά το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη
συνέχεια το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Το Έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και «Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η Πολιτεία ανέλαβε απέναντι στην ΕΤΕΠ έγγραφη δέσμευση για την οικονομική επιχορήγηση του Ιδρύματος γνωρίζοντας τα ποσοστά αυτοχρηματοδότησης των Τεχνολογικών Κέντρων διεθνώς.»
Την έγγραφη αυτή δέσμευση επανέλαβε το 2006 όταν ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με Προεδρικό Διάταγμα αλλάζοντας τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το 2013 όταν άλλαξε τη νομική του φύση και το κατέταξε παρά φύση στις ΔΕΚΟ με επιβολή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού χωρίς να το επιδοτεί.
«Ουδέποτε, παρά ελαχίστων εξαιρέσεων οι υποχρεώσεις του Κράτους απέναντι στο φορέα δεν τηρήθηκαν. Ανικανότητα; Αμέλεια; Αδιαφορία; Δεκαεπτά μήνες έλλειψης και αδυναμίας ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών με συνεχείς αναβολές και ανούσιες δηλώσεις. Ο φορέας στα 11 χρόνια λειτουργίας του έχοντας καταφέρει παγκόσμια επίδοση σε ποσοστό αυτοχρηματοδότησης 77%, παρά τα πολλαπλά προβλήματα και την κρίση αναπτύσσεται, εξελίσσεται και βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του. Έχει δεχθεί πάνω από 1.500.000 επισκέπτες και έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τον πρωτοπόρο και καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων που προσφέρει στο κοινό και τη νέα γενιά της χώρας.Σήμερα όμως έχει οδηγηθεί σε διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο και η πορεία προς την ανάπτυξη και την αριστεία έχει διακοπεί. Χωρίς οξυγόνο δεν αναπνέει. Χρειάζεται να βρεθεί μόνιμη λύση που θα του εξασφαλίσει βιωσιμότητα και προοπτική ανάπτυξης. Κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς φέρνει πιο κοντά την αναστολή λειτουργίας του φορέα.» τονίζεται σε ανακοίνωση του ΝΟΗΣΙΣ που συνυπογράφουν η  Γενική Διεύθυνση, οι Εργαζόμενοι  και το  Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.Από την πλευρά του το ΝΟΗΣΙΣ έχει ανοίξει το δρόμο προς το διεθνή ανταγωνισμό, τησυμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συνεργασίες με εθνικούς και Διεθνείς φορείς, καθώς και την Ευρωπαϊκή Εταιρία Διαστήματος (ESA). Ετοιμάζεται ναπαρουσιάσει την έκθεση Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία στα μεγαλύτερα Κ έ ν τ ρ ο Δ ι ά δ ο σ η ς Ε π ι σ τ η μ ώ ν κ α ι Μ ο υ σ ε ί ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 2Μουσεία και Τεχνολογικά Κέντρα της Ευρώπης. Διεκδικεί το Παγκόσμιο Συνέδριο των Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην πόλη μας.Διεξάγει παγκοσμίου κύρους διαγωνισμούς και στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί ως ομπρέλα των Μουσείων της Βουλγαρίας, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Τουρκίας.
«Είναι στο χέρι της Πολιτείας επιτέλους να παρέμβει και να δώσει τη σημασία που πρέπει στον φορέα που αυτονόητα αποτελεί κρίσιμη αξία για την πόλη και τη χώρα μας. Το σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό Έργο του φορέα που σε μεγάλο μέρος χρηματοδοτείται από χορηγίες και έχει γαλουχήσει πλέον μια γενιά νέων Ελλήνων κινδυνεύει να χαθεί. Ωστόσο, οι 23 εργαζόμενοι, που εξακολουθούν να εργάζονται αδιάκοπα και αδιάλειπτα παρά το γεγονός ότι έχουν εξαντλήσει τα όρια της οικονομικής ανοχής και υπομονής τους (για την ιστορία αναφέρουμε ότι το ΝΟΗΣΙΣ είναι ενταγμένο στο Ενιαίο Μισθολόγιο κα μέσος μικτός μισθός είναι 1.200€), οι εθελοντές, οι συνεργάτες, οι φοιτητές της πρακτικής άσκησης στο φορέα μας, οι φίλοι και τα μέλη συνεχίζουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο το φορέα και το έργο του. Η συστηματική απαξίωση του ΝΟΗΣΙΣ από την Πολιτεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα κακόγουστο αστείο αν δεν είχε τόσο σημαντικές συνέπειες.
Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο φορέας είναι ο μοναδικός του είδους του που καταβάλλει ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ποσά που ανέρχονται σε 350.000€ ετησίως. Αντί να επιχορηγείται αποδίδει φόρους στο Κράτος σαν οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση.» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ίδια ανακοίνωση. Η συνεισφορά του ΝΟΗΣΙΣ στην πόλη της Θεσσαλονίκης , στον τουρισμό, στην οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, στην αξία της γειτονικής ακίνητης και κινητής περιουσίας θα μπορούσαν από μόνα τους να αποτελέσουν στοιχεία που θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν τουλάχιστον τους τοπικούς φορείς για τη διάσωσή του με ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις και ενέργειες. Ούτε και αυτό δεν συμβαίνει.Η δημοσιοποίηση των θεμάτων του φορέα έχει μοναδικό στόχο και σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη που είναι ο απόλυτος και μοναδικός κριτής της αξίας, της ιστορίας, της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεισφοράς και του έργου του» καταλήγει η ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο αυτό και αναμένοντας την άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας οι

εργαζόμενοι κλιμάκωσαν  τις κινητοποιήσεις τους με την τετράωρη αποχή από τα καθήκοντά τους την περασμένη  την Τετάρτη ,ενώ προγραμματίζουν και μία  ολοήμερη για την επόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου