ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΛΟΓΟΥ

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Στο αύριο για την  εκπαίδευση της δημοσιογραφίας επιθυμεί να συμβάλει  ο   www.edu.typologos.com . Παρέχει  μάλιστα βεβαίωση ΣΠΟΥΔΩΝ Δημοσιογραφίας πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον www.typologos.com !


    Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας
   Η πιστοποίηση των γνώσεων,  που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα,  θα είναι από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς . Οι φορείς αυτοί  έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), τον ΕΟΠΠΕΠ.
   Τα προγράμματα επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων του φοιτητή ή του επαγγελματία. Τα προγράμματα Δια βίου Μάθησης καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες ενηλίκων που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους είτε στο δικό τους είτε σε άλλο τομέα.
Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι σε «οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων». Τα προγράμματα, τα  οποία  παρέχουμε είναι σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού ή προγράμματα του ΚΔΒΜ που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς.
  Αυτοί που θα τελειώσουν επιτυχημένα τον πρώτο κύκλο και θα αποκτήσουν Βεβαίωση πιστοποιημένη από  τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να συνεχίσουν για σπουδές με πιστοποίηση επιπέδου (Level 5), από ισχυρό βρετανικό φορέα.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής : 

    ©Typologos.com 2015.

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου