"Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΩΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Η σύγχρονη εποχή διακρίνεται για την ταχύτητα των εξελίξεών της σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Σε έναν κόσμο που η παγκόσμια οικονομία αλλάζει δυναμικά, η πληροφορική και τα δίκτυα κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής, οι δημοκρατικοί θεσμοί αγωνίζονται να διατηρηθούν και οι πολιτικές στάσεις διαμορφώνουν τις κοινωνικές ισορροπίες, απαιτείται η διαμόρφωση σωστής κριτικής σκέψης και έκφρασης.Την απάντηση στις παραπάνω αναζητήσεις, δίνει φέτος το Μουσείο Ηρακλειδών, εισάγοντας το πρόγραμμα της Ρητορικής Τεχνικής στο πλούσιο εκπαιδευτικό πλαίσιό του. Η αξία του θεσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά, αφού συμβάλλει στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των διανοητικών τους ικανοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στην απόκτηση ιδιαίτερης δεξιότητας στον προφορικό λόγο.

με τη Ζανίνα Βάσση, φιλόλογο Msc & συγγραφέα
1 Νοεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου 2014


Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?get=events&ItemID=419

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου