ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ) ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

«Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με Χρυσό Μετάλλιο, την ύψιστη τιμητική διάκριση που απονέμει το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας, για την επί πενήντα πέντε χρόνια προσφορά του στη γλώσσα και την παιδεία του ελληνικού λαού. Η απονομή έγινε κατά την πανηγυρική συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας, και το Χρυσό Μετάλλιο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου κ. Γ. Μ. Παράσογλου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Η Ακαδημία Αθηνών επέλεξε να τιμήσει με την ύψιστη αυτή διάκριση έναν από τους σπουδαιότερους ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας μας στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, ο οποίος, με το πολύπλευρο έργο του και την πολυσχιδή δραστηριότητά του, προσφέρει αδιάλειπτα εδώ και πενήντα πέντε χρόνια στην παιδεία του ελληνικού λαού, ακολουθώντας τις επιταγές και τα διδάγματα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Στην αποστολή του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαθήκη του Μ. Τριανταφυλλίδη και στον Οργανισμό του Ιδρύματος, εντάσσονται μεταξύ άλλων: η θεωρητική και εφαρμοσμένη, επιστημονική και διεπιστημονική, έρευνα στους τομείς της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας, η συγχρονική και διαχρονική μελέτη της ελληνικής γλώσσας, η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η δημοσίευση επιστημονικών έργων που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, η υποβοήθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης ή ξένης, καθώς και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, η ερευνητική συνεργασία του Ινστιτούτου με ιδρύματα, ινστιτούτα και πάσης φύσεως οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες, και η συμμετοχή του Ιδρύματος σε ερευνητικά προγράμματα των φορέων αυτών, η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων σχετικών με το αντικείμενο του Ινστιτούτου καθώς και η δημοσίευση των πορισμάτων τους.
 Τέλος, το Ινστιτούτο, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτή του, έχει ως στόχο την προαγωγή της παιδείας του ελληνικού λαού με κάθε πρόσφορο μέσο.


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ευχαριστούν θερμά την Ακαδημία Αθηνών για την ύψιστη αυτή τιμητική διάκριση. Θεωρούμε επίσης χρέος μας να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το Ίδρυμα τα πενήντα πέντε αυτά χρόνια και συνέβαλαν, ο καθένας από τη θέση του, στην προκοπή του Ιδρύματος. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, μάλιστα, θυμόμαστε αυτούς και αυτές που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Αισθανόμαστε τέλος την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες του Ιδρύματος, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που τόσα χρόνια στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθειά μας να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της έρευνας για την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, κάτι που το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας μας αναγνώρισε φέτος με τον καλύτερο και επισημότερο τρόπο».

 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό και εκδοτικό έργο του Ιδρύματος στην ιστοσελίδα  http://ins.web.auth.gr/

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου