ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Τη δημιουργία Μονάδας Αξιοποίησης της Καινοτομίας που παράγεται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους του σε περίπτωση που εκλεγεί Πρύτανης ο καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης. Όπως εξήγησε η Μονάδα Αξιοποίησης και Καινοτομίας της παραγόμενης στο ΑΠΘ γνώσης θα απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό , θα ασχολείτται με την υποστήριξη ερευνητών ώστε να δημιουργείται η υποδομή για τη διεκδίκηση νέων προγραμμάτων, θα αφορά ακόμη στη δημιουργία ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ στην κατοχύρωση πατεντών και γενικότερα στην αξιοπόιηη πνευματικού πλούτου που παράγεται στο ΑΠΘ. Παράλληλα θα γίνεται μετακίνηση των ερευνητών από και προς τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθεί και γραφείο αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες ώστε να παρακολουθούνται από κοντά όλες οι εξελίξεις που αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα. Το 2013 η άντληση ευρωπαϊκών πόρων μέσω χρηματοδοτούμενης από προγράμματα έρευνας απέφερε στην επιτροπή ερευνών 51 εκ ευρώ και ο στόχος πια που τίθεται είναι στην επόμενη τετραετία αυτά τα χρήματα να τετραπλασιαστούν.


Κύριες πηγές χρηματοδότησης του ΑΠΘ θα είναι το νέο ΕΣΠΑ , οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το ΑΠΘ με τα εργαστήριά του για παράδειγμα, αλλά και η ΄Σχολή της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ που μπορεί ν αναδειχθεί σε Kέντρο για όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των μελών ΔΕΠ είναι στο 59% , ποσοστό που μπορεί το επόμενο διάστημα να φθάσει στο 75%, αυξάνοντας τα έσοδα για το Πανεπιστήμιο αλλά και για τους εργαζόμενους.Σημαντικό στοιχείο που μπορεί ν αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο είναι ότι στο πανεπιστήμιο υπάρχουν 4.764 μεταπτυχιακοί και 6877 φοιτητές από 95 χώρες του κόσμου, γεγονός που δείχνει ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, το Αριστοτέλειο διαθέτει ένα υψηλής αξίας brand name. Το νέο σύστημα λειτουργίας του ΑΠΘ δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι θ αναλάβουν τον οικονομικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη, τις ακαδημαϊκές υποθέσεις, τα θέματα προσωπικού και φοιτητικής μέριμνας , τον οργανισμό αξιοποίησης και καινοτομίας, το ΕΛΚΕ, ενώ ήδη ανακοινώθηκε το όνομα του πρώτου αντιπρύτανη για τον συνδυασμό του κ Λογοθετίδη, ο οποίος είναι ο καθγητής Μιχάλης Δανιηλίδης Δ/ντης της Α Παθολογικής Κλινικης του ΑΧΕΠΑ.
Περισσότερα στο:http://logothetidis.wordpress.com/


Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου