ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Εξαιρετικά περίπλοκες εξελίξεις τονίζει ο Χρήστος Μάτης, Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,   πως υπάρχουν στο θέμα των συμβασιούχων του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από τη δικαίωση τους από το δικαστήριο.


Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του:
«599 μπαλάκια ανάμεσα σε δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνηκαι θεατή το δήμο  Σε καθεστώς πλήρους προεκλογικής ομηρίας βρίσκονται οι 599 πρώην συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τον προηγούμενο Νοέμβριο δικαιώθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας στο αίτημα τους να αναγνωριστεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στις 18 Φεβρουαρίου 2014 ακύρωσε τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης να μην ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου.Η ακύρωση όμως της απόφασης έγινε με την παρέλευση του χρόνου για έφεση με αποτέλεσμα να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση.»

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου